Skip to content

Posts from the ‘شبکه’ Category

۳۰
آبان

استاندارد wimax 2 به زودی نهایی خواهد شد

استاندارد وایمکس 2

در حالی که هنوز بسیاری از صنایع در حال به روز رسانی به استاندارد اصلی وایمکس هستند،انجمن وایمکسWiMax Forum Industry group به سختی در حال کار بر روی این موفقیت است.بر اساس گزارش engadget به نقل از computerworld این استاندارد تا ماه نوامبر امسال نهایی خواهد شد و سپس سخت افزاهای آن انتظار می رود تا سال ۲۰۱۱ عرضه شوند.

Read moreRead more

WordPress主题
WordPress Themes